Hjem
E-post
Logo Merete Hol Tefre

Nyere arbeid Tidligere arbeid Kunst i landskap Samarbeid Info CV English

Samarbeid
Gruppe MIM
• Om MIM
Kina - Norge


GRUPPE MIM

Merete Hol Tefre, Postboks 9, 6801 Førde
Inghild Sleire, Presteholten 11, 6800 Førde
Marit Thingnæs, Vevring, 6817 Naustdal
Alle medlem av BKSF og NBK.

Gruppens medlemmer arbeider som individuelle kunstnere, men etablerte også et formalisert samarbeid under navnet Gruppe MIM i 1999. Gruppen samarbeider spesielt om kunstuttrykk i landskap, men også om større utstillinger i gallerirom. Vi er særlig opptatt av naturen som arena for kunstuttrykk, og også naturmateriale som utgangspunkt for kunstverk. Temaet "Spor" går igjen i våre arbeid. Spor kan være menneskeskapte, men like gjerne av mental karakter.

 

Copyright©2007 Merete Hol Tefre - Kolofon