Hjem
E-post
Logo Merete Hol Tefre

Nyere arbeid Tidligere arbeid Kunst i landskap Samarbeid Info CV English

Kunst i landskap
• Nørdste méd
Egg
Stoler, 1
Stoler, 2"Nørdste méd" (2005)
Utsnitt.
Gruppe MIM.

Foto: Oddvar Midtkandal

Mer: 1 | 2 | 3

Copyright©2007 Merete Hol Tefre - Kolofon